Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Allah Mengurapi, Memeteraikan dan Memberi Jaminan

²¹ Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, ²² memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
(2Kor 1:21-22)

Melalui kebenaran diatas kita akan melihat karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya.

Meterai Roh Kudus, pengurapan


Dikatakan bahwa Allah Mengurapi, memeteraikan dan memberikan jaminan Oleh Roh Kudus.

Disini orang percaya diurapi dengan Roh Kudus, dimeteraikan dan diberikan jaminan juga dengan Roh Kudus.

1. Pengurapan
Pengurapan secara harfiah berarti proses mengoles minyak atau menuang minyak diatas suatu benda atau orang. Misal Kej 28:18. Kel 28:41. Kel 40:15.

Maksud dari pengurapan adalah sebuah pengudusan bahwa sesuatu atau seseorang itu dikhususkan untuk Allah
Dan melalui pengurapan itu seseorang itu diteguhkan atau ditahbiskan.

Dalam 2Kor 1:21 disebutkan bahwa Allah yang Mengurapi orang percaya. 
Pengurapan ini adalah karya Roh Kudus didalam diri orang percaya dalam menguduskan dan melengkapi orang percaya untuk melayani Tuhan. 

Kalau pada zaman Perjanjian Lama (PL) pengurapan itu terbatas hanya pada imam, nabi dan raja maka dizaman Perjanjian Baru (PB), pengurapan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya.

Dengan pengurapan itu kita diperlengkapi untuk dapat melaksanakan tugas dan panggilan kita 1Pet 2:9.

2. Memeterai
Dikatakan dalam 2Kor 1:22, Allah telah memeteraikan tanda milikNya. Allah memeteraikan orang percaya dengan Roh Kudus, Bd Ef 1:13.

Dimeteraikan berarti disahkan Yoh 6:27, atau diberi tanda milik.2Tim 2:19.

Melalui meterai itu maka akan diketahui siapa pemiliknya Rm 8:9.

Jadi meterai itu digunakan untuk menandai bahwa kita yang percaya adalah milik kepunyaan Allah.

3. Memberikan Jaminan (2Kor 1:22)
Melalui pemeteraian itu sekaligus menjadi tanda sebuah jaminan dan kepastian tentang masa depan orang yang beriman. Ef 1:14.

Itu artinya bahwa didalam Kristus kita memiliki kepastian akan segala berkat rohani didalam sorga.

Itulah dasar pengharapan yang pasti akan bagian kita didalam kerajaan sorga; Rm 5:5.

Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus maka Allah melalui Roh Kudus Mengurapi orang percaya untuk menguduskan dan melengkapi.
Roh Kudus Memeteraikan untuk memberi tanda kepemilikan dan Roh Kudus memberikan Jaminan akan sebuah kepastian menerima bagian yang telah dijanjikan yaitu segala berkat rohani didalam sorga.