Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ada Apa Dengan Salib Kristus

Ada Apa Dengan Salib Kristus-Salib adalah kayu sulakan yang dipakai untuk menghukum mati seseorang. Orang yang disalib akan digantung dengan dipakukan pada kayu palang tersebut.

Salib Yesus Kristus

Disitulah terhukum biasanya akan mati lemas karena kepayahan dan kadang-kadang kaki akan dipatahkan untuk mempercepat proses kematian dari orang yang disalib itu.

Sungguh penghukuman yang sangat keji dan mengerikan.

Selanjutnya alasan mengapa orang itu disalib biasanya dituliskan pada papan yang di pakukan diatas palang salib tersebut.

Penghukuman salib pertama kali diduga berasal dari bangsa Persia yang kemudian digunakan oleh orang Romawi. 

Hukuman salib itu sendiri oleh pemerintah Romawi biasanya tidak dikenakan kepada warganya, tetapi kepada budak-budak dan penjahat-penjahat dari kelas rendah.

Mengenai hukuman salib Alkitab menyebutkan demikian;

Ulangan 21:23 (TB)
Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu."  

Orang yang digantung diatas tiang sulakan adalah orang yang terkutuk.
Lalu bagaimana dengan Yesus yang tersalib?

Bagi orang Yahudi salib adalah sebuah batu sandungan artinya sesuatu yang membuat seseorang menjadi berdosa sedang bagi orang-orang yang akan binasa salib adalah sebuah kebodohan. (1Korintus 1:23).

Akan tetapi bagi kita yang percaya salib Kristus bukanlah sebuah batu sandungan, salib Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Sebab;

Didalam salib Kristus segala kutuk dosa manusia telah ditimpakan kepada Yesus. Yesus rela terkutuk dan mati dibawah kutuk atas nama kita, agar berkat Abraham yaitu keselamatan sampai kepada kita yang percaya. Galatia 3:13.


Diatas salib Kristus, penyakit kita telah ditanggung-Nya, kesengsaraan kita telah dipikul-Nya. Yesus mati disalib agar manusia memperoleh hidup yang kekal sebab semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Roma 3:23, Roma 6:23.

Jadi salib Kristus adalah wujud nyata kasih Allah kepada manusia yang berdosa, sebab didalam salib Kristus kasih karunia Allah terpancar dengan begitu limpah bagi umat manusia.